Phạm Thị Huê 
Phạm Thị Huê 
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 121 lượt xem

Mã ccdc trên phần ghi tăng có trùng với mã vât tư mình khai báo đúng ko a

Mã ccdc trên phần ghi tăng có trùng với mã vât tư mình khai báo đúng ko a

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 121 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Huê  08:10 - Oct 19, 2020

các sản phẩm khác nhau bạn đặt mã khác nhau chứ bạn, 

ccdc khaiai báo tăng trên phần mềm chính là hàng mua về  thì nó cùng mã (đảm bảo nó  là 1 sp)

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội