Lý Thu Thúy
Lý Thu Thúy
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 211 lượt xem

Bạn trogn 1 hóa đơn có nhiều mặt hàng thì phần ghi tăng CCDC ghi cho từng

Bạn ơi, trogn 1 hóa đơn có nhiều mặt hàng thì phần ghi tăng CCDC ghi cho từng mặt hàng 1 à, hay ghi theo tổng giá trị của hóa đơn
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 211 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lý Thu Thúy 19:06 - Jun 11, 2020
ccdc, tscd thì bạn theo dõi theo từng tài sản >>> ghi tăng từng mã tài sản nhé bạn , chỉ lúc định khoản ở nkc thì bạn ghi chung thôi
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội