Từ Cẩm Huê
Từ Cẩm Huê
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 1077 lượt xem

tại sao khi lọc dữ liệu bằng vance filter để copy qua sheet khác thì báo

tại sao khi lọc dữ liệu bằng advance filter để copy qua sheet khác thì báo lỗi :"the extract range has a missing or invalid field name"
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 1077 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 08:06 - Jun 03, 2020
lỗi này là do tên tiêu đề của bảng dữ liệu với tên tiêu đề của vùng trích xuất không khớp nhau.
Bạn kiểm tra lại chính tả các vùng tiêu đề này nhé, yêu cầu của advanced filter là phải khớp theo tên tiêu đề (lấy theo bảng dữ liệu làm chuẩn)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội