Phạm Phúc Thịnh
Phạm Phúc Thịnh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 516 lượt xem

Tại sao khi gán giá trị cho biến i = ActiveCellEntireRowRow lại không cần sử

Tại sao khi gán giá trị cho biến i = ActiveCell.EntireRow.Row lại không cần sử dụng từ khóa "Set" vậy thưa Thầy?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 516 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phúc Thịnh 16:06 - Jun 03, 2020
từ khóa set chỉ áp dụng khi gán biến đối tượng (đối tượng là các workbook, worksheet, các file, hoặc 1 vùng ô...)
Còn biến i = ActiveCell.EntireRow.Row là dạng biến giá trị nên không dùng từ set (giá trị là có thể quy về các con số tự nhiên để đo đếm được. Ở đây .Row sẽ trả về giá trị số dòng).
Bạn xem kỹ hơn trong chương 5 bài 4 để hiểu rõ hơn điều này nhé
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội