Huỳnh Thanh Phương
Huỳnh Thanh Phương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 310 lượt xem

và các bạn chỉ dùm em cách tính giá thành để phản ánh vào phiếu nhập

Cô và các bạn chỉ dùm em cách tính giá thành để phản ánh vào phiếu nhập kho thành phẩm và giá vốn hàng xuất bán ạ
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 310 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Thanh Phương 00:06 - Jun 12, 2020
cach tính giá thành dc hướng dẫn bên khóa giá thành bạn ạ, nếu bạn muốn chỉ để đọc thì bạn có thể tham khảo
giá thànhhttps://blog.gitiho.com/ban-hoan-toan-co-the-tu-tao-cong-thuc-tinh-gia-xuat-kho-theo-phuong-phap-fifo-phan-2.html
cách tính giá thànhhttps://blog.gitiho.com/huong-dan-ve-tai-khoan-631-gia-thanh-san-xuat-theo-thong-tu-200.html
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội