Phạm Kiều Trang
Phạm Kiều Trang
Thảo luận 10 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 294 lượt xem

trong phần bài tập thực hành tháng 2 sp bt05 Ko tính đc giá vốn

Cô ơi trong phần bài tập thực hành tháng 2 sp bt05 Ko tính đc giá vốn vậy sao ghi vào nkc đc cô
Thảo luận 10 câu trả lời
Lượt xem 294 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Kiều Trang 13:06 - Jun 22, 2020
sao lại k tính dc giá vốn: cuối tháng bạn tập hợp chi phí tính giá vốn bình thường, lúc sx xong mới giữa tháng thì bạn chỉ nhập kho số lượng thành phẩm thôi, cuối tháng tính thì mới điền dc giá trị
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Kiều Trang 19:06 - Jun 22, 2020
Nhưng có nhiều sp thì chia chi phí cho từng sp va tính giá vốn từng thành phẩm như thế nào ạ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Kiều Trang 19:06 - Jun 22, 2020
cách tính giá thành bạn xem giúp mình trong khóa giá thành có hướng dẫn bạn nhé,
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Kiều Trang 22:06 - Jun 22, 2020
Ý em hỏi trong phần bài tập thực ngày 20/2có nhập kho thành phẩm tp mới là mặt inox 2380x1180 cô Ko cho chi phí của tp nay sao tính giá vốn con cuối tháng thì tập hợp 154 chung cho tất cả sản phẩm mà tài liệu có thiếu k ạ trong khi th 1 có chi phí riêng từng sp
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Kiều Trang 22:06 - Jun 22, 2020
DạCô cho em hỏi thêm là trong phiếu nhập kho có chỗ số lượng chứng từ và số lượng thực nhập là ntn ạ vậy khi nhập vào kho thì nhập sl nào cho đúng ạ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Kiều Trang 17:06 - Jun 23, 2020
TRang: Khi bạn xuất kho nguyên liệu đi sx thì chắc chắn bạn biết là mình xuất đi để sx cái gì mà đúng k? dựa theo hợp đồng/ đơn đặt hàng bạn mới sản xuất chứ.
Vậy toàn bộ chi phí nhân công, máy móc, cp chung nếu có phát sinh cho tháng đó bạn phân bổ cho các đơn hàng bạn xuất trong tháng, cuối tháng tập hợp toàn bộ chi phí tính dc giá nhập kho thành phẩm, nội dung và công việc trên trong khóa giá thành có hướng dẫn tính
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Kiều Trang 22:08 - Aug 11, 2020
Khi bạn xuất kho nguyên liệu đi sx thì chắc chắn bạn biết là mình xuất đi để sx cái gì mà đúng k? dựa theo hợp đồng/ đơn đặt hàng bạn mới sản xuất chứ.
Cô nói như vậy nhưng trong bài học này phần chứng từ bên GITIHO lại không cho rõ dữ liệu/ đơn đặt hàng/ hay hợp đồng vv............ thì chúng em học và tính giá thành cho khóa học này như nào đây. Làm sao chúng em học tiếp được????
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Kiều Trang 22:08 - Aug 12, 2020
Vân: Bạn xem cách tính giá thành trong khóa giá thành bạn nhé, có hướng dẫn cách tính và theo đơn hàng/ thiết kế luôn đó
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Kiều Trang 08:08 - Aug 13, 2020
Dạ em cảm ơn cô
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Kiều Trang 11:08 - Aug 13, 2020
Có khoá giá thành trong khoá học đã mua chưa
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội