Nguyễn Đăng Mỹ
Nguyễn Đăng Mỹ
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 322 lượt xem

Khi kiểm tra kiểu Text có giá trị True nhưng khi sử sụng hàm Value hiển thị

Cho em hỏi. Khi kiểm tra kiểu Text có giá trị True nhưng khi sử sụng hàm Value hiển thị báo lỗi #Value
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 322 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Đăng Mỹ 16:06 - Jun 14, 2020
việc này bạn xem lại thiết lập trong Region > short date xem đang hiển thị dạng ngày trước tháng sau hay tháng trước ngày sau.
Đôi khi dạng tháng trước ngày sau sẽ gặp lỗi khi dùng hàm value.
Ngoài ra có trường hợp nhập sai giá trị (số tháng > 12) thì buộc phải sửa trực tiếp, không sửa qua hàm value được.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội