Hà Quốc Hưng
Hà Quốc Hưng
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 51 lượt xem

Xin cho ví dụ khi nào mình nhập giá trị Instance_num trong hàm Substitute

Xin Thầy cho ví dụ khi nào mình nhập giá trị Instance_num trong hàm Substitute. Xin cảm ơn
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 51 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hà Quốc Hưng 09:01 - Jan 20, 2021

Chào bạn bạn xem ví  dụ sau thay đổi chữ ahahaha thành chữ Ahihihi với chữ A đầu tiên không đổi bạn làm như sau: =SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(E3,"a","i"),"i","A",1) nghĩa là khi bạn thêm Instance_num thì sẽ chỉ định thay thế tại vị trí nào đó

Vỗ tay vỗ tay
Hà Quốc Hưng 20:01 - Jan 20, 2021

Hay quá. Em đã hiểu. Cảm ơn Thầy.

Vỗ tay vỗ tay
Hà Quốc Hưng 08:01 - Jan 21, 2021

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Gitiho chúc bạn học tốt

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội