NNTD
NNTD
Thảo luận 6 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 245 lượt xem

https//imgurcom/a/EsfX4azDữ liệu mình đang là text mình dùng hàm VALUE chuyển qua

https://imgur.com/a/EsfX4az

Dữ liệu mình đang là text, mình dùng hàm VALUE chuyển qua number lại không được là tại sao vậy? giúp mình nhé, thank!

Thảo luận 6 câu trả lời
Lượt xem 245 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
NNTD 10:10 - Oct 20, 2020

chào bạn abc đây là một chuỗi thì sẽ không convert sang number được bạn nhé. chỉ kiểu số viết dưới dạng text mới có thể chuyển sang number

Vỗ tay vỗ tay
NNTD 11:10 - Oct 20, 2020

https://imgur.com/a/WuvJ84k link ảnh nha bạn

Vỗ tay vỗ tay
NNTD 11:10 - Oct 20, 2020

Chào bạn bạn có thể đầy file lên không? phần ô c1 không biết trả ra là true hay false

Vỗ tay vỗ tay
NNTD 11:10 - Oct 20, 2020

phần C1 trả là true nhé bạn

Vỗ tay vỗ tay
NNTD 11:10 - Oct 20, 2020

chào bạn bạn có thể đẩy file lên được không?

Vỗ tay vỗ tay
NNTD 12:10 - Oct 20, 2020

https://imgur.com/a/WuvJ84k LINK ẢNH NHA BẠN, 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội