Hoàng Kiên
Hoàng Kiên
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 289 lượt xem

e xem hết kết nối dữ liệu và xử lý dữ liệu Em không thấy hướng dẫn

Thầy ơi, e xem hết kết nối dữ liệu và xử lý dữ liệu. Em không thấy hướng dẫn gộp nhiều file excel thành 1 file bằng query thầy nhỉ :(
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 289 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Kiên 16:06 - Jun 16, 2020
B xem bài 12: Gộp và tách Queries (table). Ngoài ra nếu bạn muốn gộp ngay từ đầu, bạn Get Data bằng Folder nhé, các file Excel để chung trong 1 folder (các file phải có định dạng giống nhau), thì khi transform vào data sẽ được gộp thành 1 table data thôi đó
Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Kiên 14:06 - Jun 24, 2020
Em cảm ơn thầy.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội