Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 397 lượt xem

câu 2 ạ em chọn extract before delimiter nó thay thế luôn cột dữ liệu gốc

câu 2 ạ, em chọn extract before delimiter nó thay thế luôn cột dữ liệu gốc bằng nội dung extract được. làm sao để nó tách riêng ra một cột và không ảnh hưởng đến cột gốc vậy ạ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 397 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thắng 14:07 - Jul 04, 2020
Bạn dùng Extract ở Add Column chứ đừng dùng ở Transform nhé. Ở Transform sẽ ghi đè lên cột cũ, còn Add Column mới tạo ra cột mới
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội