Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 580 lượt xem

Cột "Anual Income" bị sai định ng dữ liệu (ng Text chứ không phải Number) hướng

Cột "Anual Income" bị sai định dạng dữ liệu (dạng Text chứ không phải Number), nhờ thầy hướng dẫn dùm cách để chuyển lại dạng Number
Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 580 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Anh Tuấn 21:08 - Aug 02, 2020
mình cũng gặp những lỗi như vậy.
Anual Income file là định dạng text, mình nghĩ là thêm 1 cột mới tách ký tự $ đầu tiên ra, sau đó đổi sang định dạng số nguyên, rồi lấy max là tạm ok, ra kết quả 170 chứ cũng ko ra đc là 170.000.
Dấu chấm, phẩy cũng bị định dạng sai dấu.
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Anh Tuấn 15:08 - Aug 03, 2020
Đầu tiên, mình giải thích tại sao bị nhầm định dạng nhé: Thông thường, Query Editor sẽ nhận data đầu vào dựa trên Region mà chúng ta Setting (cài đặt trong File -> Option&Setting -> Option -> Current File: Regional Setting. Ví dụ English (United State), tiền tệ sẽ có dạng format là $, còn Vietnamese, tiền tệ sẽ có format là đ. Do vậy, nếu dữ liệu từ source khác, sẽ bị dạng text thay vì dạng number, nó bị nhận diện thêm dữ liệu dạng tiền tệ là $.

Cách xử lý:
- Bước 1: cài đặt trong Power BI mặc định là English (United State). File -> Option&Setting -> Option -> Current File: Regional Setting -> English (United State).
- Bước 2: kiểm tra trong source excel, nếu dữ liệu dạng currency mặc định là $, sẽ ko bị lỗi. https://imgur.com/CBgU2I9
- Bước 3: Khi Get Data, kiểm tra data được nhận diện đúng định dạng Number. https://imgur.com/ua2wZ7r

Ví dụ trường hợp sai, Region để Vietnam, nhưng định dạng currency trong excel source để $, khi Get Data, cột về tiền sẽ dạng text, và có text $ ở đầu: https://imgur.com/b7vtclC

Hoặc cách xử lý thứ 2, sử dụng tips như Slipt Column hoặc Replace để bỏ ký tự $ ra. Phần sai dấu chấm phẩy mn xem ở bài về định dạng số nhé, mình có giải thích bản chất và cách sửa.
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Anh Tuấn 18:08 - Aug 03, 2020
Cám ơn thầy, mình thấy trong file tài liệu còn lỗi ngày tháng:
https://imgur.com/a/Ua6JKiB

Thầy hướng dẫn giúp cách sửa lại, cám ơn thầy!
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Anh Tuấn 19:08 - Aug 03, 2020
Lỗi định dạng Date tương như như các lỗi ở trên là ko đồng nhất về Region. Để khắc phục triệt để mình đã có video trong mục Update ở chương cuối - Fix lỗi Date thường gặp trong Power BI: b xem video để hiểu tại sao lỗi và cách khắc phục nhé. Chúng ta có thể thay đổi Region - hoặc nếu dữ liệu lỗi trong Excel, chúng ta cần sửa. Đây là lỗi phổ biến khi xuất hoặc copy dữ liệu nên b xem để nhớ lâu nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Anh Tuấn 19:08 - Aug 03, 2020
Xin cám ơn thầy rất nhiều!
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội