Leo
Leo
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 1110 lượt xem

có cách nào dùng VBA đánh số thứ tự cho một cột được không ạ?

Cho mình hỏi có cách nào dùng VBA đánh số thứ tự cho một cột được không ạ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 1110 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Leo 16:06 - Jun 24, 2020
Chào bạn bạn chạy vòng lặp từ 1 đến dòng cuối rồi ghi kết quả vào đó nhé
for i = 1 to dc
sheetname.range("A"&i) = i
next i
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông