Nguyễn Thanh Hồng
Nguyễn Thanh Hồng
Thảo luận 7 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 177 lượt xem

#Tuấn BaMình có gặp một vấn đề 1 File excel của mình có rất nhiều name

Chào Thầy #Tuấn Ba

Mình có gặp một vấn đề: 

1. File excel của mình có rất nhiều name ẩn, và link ẩn dưới dạng name, Mình không nhìn thấy nó trong mục Formulas => Name manager. vì vậy mình dùng đoạn code sau để nó HIỆN tất cả các name bị ẩn như sau:

Sub hienname()

    Dim n As Name

    For Each n In ActiveWorkbook.Names

    n.Visible = True

    Next

End Sub

2. Giờ mình muốn xóa các name KHÔNG CHỨA ký tự "Print" trong toàn bộ các Name trong Name manager thì code sẽ như thế nào ạ

3. Hoặc muốn chọn và xóa toàn bộ name trong Name manager thì code như thế nào ạ, mình thử nhiều cách mà ko dc

Nhờ thầy giúp đỡ


Thảo luận 7 câu trả lời
Lượt xem 177 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Hồng 15:05 - May 17, 2021

Chào bạn code xoá toàn bộ name range

Option Explicit
Sub DeleteNamedRanges()
    Dim MyName As Name
    For Each MyName In Names
        If InStr(1, MyName.RefersTo, "=#NAME?") < 1 Then
            MyName.Delete
        End If
    Next
End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Hồng 16:05 - May 17, 2021

Vẫn không xóa hết được thầy ạ và Giờ mình muốn xóa các name KHÔNG CHỨA ký tự "Print" trong toàn bộ các Name trong Name manager thì code sẽ như thế nào ạ


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Hồng 16:05 - May 17, 2021

Chào bạn bạn thử đẩy file của bạn lên mình thử nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Hồng 16:05 - May 17, 2021
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Hồng 16:05 - May 17, 2021

Chào bạn bạn muốn xoá hết thì dùng lệnh sau nhé:

Option Explicit

Sub DeleteNamedRanges()

    Dim MyName As Name

    On Error Resume Next

    For Each MyName In Names

            MyName.Delete

    Next

End Sub


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Hồng 17:05 - May 17, 2021

Cảm ơn thầy, em làm được rồi ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Hồng 17:05 - May 17, 2021

Chúc bạn học tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông