Nguyễn Vinh
Nguyễn Vinh
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 359 lượt xem

Mình làm phần font chữ hiện trên 1 cell thì k bị lỗi font nhưng hiện trên

Mình làm phần font chữ hiện trên 1 cell thì k bị lỗi font nhưng hiện trên Msgbox thì bị lỗi không được nhỉ
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 359 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Vinh 07:06 - Jun 27, 2020
Bạn xem chương 4 bài 8 nhé
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Vinh 05:07 - Jul 01, 2020
Mình đã xem và làm theo bài 8 rồi, Nếu dữ liệu nằm trên cụ thể 1 ô trong excel thì k bị lỗi. Nếu để hiện trong Msgbox là bị lỗi
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông