Đỗ Thị Loan
Đỗ Thị Loan
Thảo luận 10 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 115 lượt xem

xem giúp em với E cũng copy đoạn code đó rồi dùng uniVBA nhưng mà khi Run ô

Thầy ơi xem giúp em với. E cũng copy đoạn code đó rồi dùng uniVBA nhưng mà khi Run ô A1 ra kết quả vẫn bị lỗi thầy ạ.

Thảo luận 10 câu trả lời
Lượt xem 115 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Thị Loan 12:02 - Feb 07, 2021

Chào bạn, bạn đang muốn ghi chữ "gõ tiếng việt" đúng không? bạn thử nhé:

Option Explicit
Sub gitiho()
    Sheet1.Range("C1").Value = "Gõ ti" & ChrW(7871) & "ng vi" & ChrW(7879) & "t"
End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Thị Loan 12:02 - Feb 07, 2021
cũng không được luôn ạ. nó vẫn bị dấu "?"
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Thị Loan 12:02 - Feb 07, 2021

chào bạn bạn cho mình xin ultraview được không ạ? mình vào kiểm tra

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Thị Loan 13:02 - Feb 07, 2021

dùng anydesk được không thầy?

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Thị Loan 13:02 - Feb 07, 2021

https://drive.google.com/file/d/1wEe8...

Em gửi link file excel e làm thầy kiểm tra giúp e với ạ

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Thị Loan 08:02 - Feb 09, 2021

Chào bạn bạn cho mình xin quyền truy cập nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Thị Loan 22:02 - Feb 12, 2021

E đã thay đổi quyền truy cập rồi. Thầy xem lại giúp e với ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Thị Loan 17:02 - Feb 16, 2021

Chào bạn ở đây xuất hiện lỗi do code của bạn không có cữ "õ", bạn thử gõ trong vba xem có bị lỗi không vậy?

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Thị Loan 20:02 - Feb 16, 2021

E copy paste chữ "õ" vào đoạn code nó tự động chuyển thành dấu "?"

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Thị Loan 08:02 - Feb 17, 2021

Chắc của bạn đang bị lỗi nên không hiện được.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội