Trần Cao Thái
Trần Cao Thái
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 361 lượt xem

https//imgurcom/a62u4PX

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 361 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Cao Thái 09:07 - Jul 20, 2020
Bạn xem lại dấu ngăn cách hàm của bạn đang dùng là dấu phẩy hay dấu chấm phẩy nhé.
Về cú pháp thì viết đúng rồi nhưng có thể thiết lập trên máy tính khác nhau nên có lỗi.
Nguyên nhân có sự khác biệt về dấu ngăn cách hàm thì đã nhắc đến trong chương 2 của khóa học rồi, bạn vui lòng xem lại nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội