Nguyệt đan
Nguyệt đan
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 154 lượt xem

Mình cần tách xã huyện tỉnh làm ntn

Mình cần tách xã, huyện tỉnh làm ntn
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 154 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyệt đan 16:08 - Aug 13, 2020
Chào bạn đầu tiên bạn cần có dữ liệu dạng như sau:
Xã Đại Ngàn - Huyện Bát Ngát - Tỉnh Mặt Đất ở đây dấu - để tách
Tách xã: =LEFT($A$1,FIND("-",$A$1)-1)
Tách Huyện : =TRIM(SUBSTITUTE(MID(SUBSTITUTE(A1,"-",REPT("-",LEN(A1))),LEN(A1),LEN(A1)),"-",""))
Tách Tỉnh: =TRIM(SUBSTITUTE(TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(A1,"-",REPT("-",LEN(A1))), LEN(A1))),"-",""))
với dữ liệu để ở ô A1
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội