Nguyệt đan
Nguyệt đan
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 186 lượt xem

Trong mục “họ tên” Mình muốn tách “họ” nhưng có họ 2 ký tự có họ

Trong mục “họ tên” Mình muốn tách “họ” nhưng có họ 2 ký tự có họ 5 ký tự vậy thì phải làm sao để tách đúng , cám ơn thầy
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 186 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyệt đan 08:07 - Jul 27, 2020
Chào bạn bạn vui lòng xem công thức:
Tách họ: LEFT(A2,FIND(" ",A2,1)-1)
Tách tên lót: =TRIM(SUBSTITUTE(LEFT(TRIM(A2),LEN(TRIM(A2))-LEN(TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(TRIM(A2)," ",REPT(" ",LEN(A2))),LEN(A2))))-1),LEFT(A2,FIND(" ",A2,1)-1),""))
Tách tên: =TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(TRIM(A2)," ",REPT(" ",LEN(A2))),LEN(A2)))
Ngoài ra bạn có thể sử dụng vba thực hiện bài toán này.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội