Đăng Khoa
Đăng Khoa
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 467 lượt xem

em đã vào chỉnh sửa Change Type > Using Locate > Vietnamese Nhưng kết quả là cột

Xin chào Thầy, em đã vào chỉnh sửa: Change Type --> Using Locate ---> Vietnamese. Nhưng kết quả là cột Date vẫn có định dạng: Tháng/Ngày/Năm ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 467 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đăng Khoa 14:07 - Jul 30, 2020
Bạn gửi lại hình ảnh để mình xem nhé, nếu đã chuyển Region là Vietnamese thì phải là Ngày/tháng/năm, đó là quy định chung của Region luôn rồi
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông