Quang Nguyen
Quang Nguyen
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 334 lượt xem

để thể hiện ngày trong visual ng T5 17/12 thay vì hiển thị dài như trong hình

Thầy cho mình hỏi để thể hiện ngày trong visual dạng T5 17/12 thay vì hiển thị dài như trong hình thì phải làm như thế nào? Cám ơn Thầy!

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 334 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Quang Nguyen 16:12 - Dec 27, 2020

Hi Quang, bạn có thể thay đổi định dạng ở trong phần Format này nha