Đào Trưởng Nguyên
Đào Trưởng Nguyên PRO
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 224 lượt xem

Em muốn trên userform họ tên ghi tiếng việt có dấu thì làm cách nào ạ?

Chào thầy, Em muốn trên userform họ tên ghi tiếng việt có dấu thì làm cách nào ạ?

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 224 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đào Trưởng Nguyên 16:08 - Aug 03, 2020
Chào bạn bạn đẩy file đang làm của mình lên nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Đào Trưởng Nguyên 16:08 - Aug 03, 2020
Đào Trưởng Nguyên 16:08 - Aug 03, 2020
Chào bạn From vba viết tiếng việt bình thường khi gi dữ liệu bạn thử đẩy file lên xem nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội