Nguyễn Văn
Nguyễn Văn
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 347 lượt xem

TmpVal = CDbl(tmpArr(i ColIndex))If Evaluate(TmpVal & FindStr) Then Dicd i "" giải

TmpVal = CDbl(tmpArr(i, ColIndex))

If Evaluate(TmpVal & FindStr) Then Dic.Add i, ""

thưa thầy nhờ thầy giải thích giúp em lệnh Evaluate ạ


Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 347 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn 11:09 - Sep 24, 2020

thầy ơi, nhờ thầy phản hồi em ạ\


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn 11:09 - Sep 24, 2020

dim chk as boolean

Chk = (InStr("><=", Left(FindStr, 1)) > 0)

nhờ thầy giải thích câu lệnh này giúp em aVỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn 19:09 - Sep 24, 2020

Chào bạn câu lệnh Evualate là dùng để tính toán, dạng 2*3 nó vẫn hiểu là 5, còn câu lệnh InStr laf dùng để tìm kiếm bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội