Đỗ Thành Luân
Đỗ Thành Luân
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 421 lượt xem

"Sử dụng bộ file thực hành đã được đính kèm ventureWorks" mình tìm mãi

"Sử dụng bộ file thực hành đã được đính kèm Adventure
Works" - mình tìm mãi không thấy bộ file đó? 

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 421 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Thành Luân 01:09 - Sep 09, 2020

Bộ file ở ngay Bài học Số 3 - Tài nguyên khóa học bạn nhé, tên là Bộ file thực hành 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông