4x4Accessories LEO
4x4Accessories LEO
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 443 lượt xem

Cập nhật tính toán cho trường SKUType để chiết xuất các ký tự trước

Cập nhật tính toán cho trường SKUType để chiết xuất các ký tự trước dấu gạch ngan
thứ 2, thay vì dầu gạch ngang đầu tiên

=> Xét trường hợp ProductSKU chỉ có 1 "-" (ví dụ: dòng số 2 : HL-U509) thì mình loại trừ kết quả này như thế nào?

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 443 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
4x4Accessories LEO 12:11 - Nov 27, 2020

Bạn xem video chữa bài nha. Để lấy ký tự trước gạch ngang thứ 2, chúng ta sử dụng tính năng Skip qua dấu gạch đầu tiên, nếu dòng chỉ có 1 dấu gạch, nó vẫn bỏ qua và không tìm thấy dấu gạch thứ 2 thì trả lại kết quả là giá trị ban đầu của dòng thôi:


Vỗ tay vỗ tay
4x4Accessories LEO 22:01 - Jan 18, 2021

bạn dùng extract => range xem ok không?/

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội