Võ Nguyên Vũ
Võ Nguyên Vũ
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 373 lượt xem

sao không thấy trường ProductSKU trong AW_Product_Lookup nhỉ?

Anh ơi, sao không thấy trường ProductSKU trong AW_Product_Lookup nhỉ?


Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 373 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Võ Nguyên Vũ 18:10 - Oct 08, 2020

Bảng bạn đang mở là bảng Product Category mà, có bảng AW_Product thôi đó bạn

Vỗ tay vỗ tay
Võ Nguyên Vũ 16:10 - Oct 09, 2020

Cho hỏi tý thông tin, các này link đc web lấy dữ liệu xuống dc không, hay phải tạo file theo dạng hàm excel mặt định.

Vỗ tay vỗ tay
Võ Nguyên Vũ 17:10 - Oct 09, 2020

Power BI có thể connect được dữ liệu trên Web Public, anh Hiệp xem bài Update Chương 2 nhé

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội