Nguyễn Văn Sơn
Nguyễn Văn Sơn
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 597 lượt xem

làm sao dòng của excel tự co giãn theo dữ liệu của mình khi in; đặc biệt

Thầy ơi cho em hỏi: làm sao dòng của excel tự co giãn theo dữ liệu của mình khi in; đặc biệt là khi mình dùng Merge and Center để gộp các ô thành một dòng, thường mình ko điều chỉnh bằng thủ công khi in ra thì nó bị che khuất


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 597 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Sơn 08:10 - Oct 03, 2020

trong excel thì nên hạn chế việc gộp ô (merge). Khi dùng gộp ô thì rất nhiều chức năng không dùng được, trong đó có Autofit.

Bạn có thể có lệnh Range("A1:A10").EntireRow.Autofit

nhưng với điều kiện là vùng này không gộp ô.

Còn để gộp ô mà vẫn dùng được autofit thì là 1 bài toán phức tạp hơn nhiều.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Sơn 06:10 - Oct 05, 2020

Thanks Thầy, để em dùng thử xem.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội