VTT
VTT
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 217 lượt xem

Giúp mình tai sao trong câu lệnh Range("D5")Formula = "=COUNTIF(D1D4""abc"")"chỗ

AD Giúp mình tai sao trong câu lệnh 

Range("D5").Formula = "=COUNTIF(D1:D4,""abc"")"

chỗ ""abc"" lại phải dùng 2 dấu nháy kép với

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 217 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
VTT 10:10 - Oct 09, 2020

Chào bạn khi để hai dấu "" liên tục sẽ đưa được abc vào trong dấu "" như trong công thức =COUNTIF(D1:D4,"abc")

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông