Đinh Nho Toàn
Đinh Nho Toàn
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 329 lượt xem

mình muốn xin code ComboBox_Change() Trong ComboBox phần Listfillrange minh tạo list

mình muốn xin code ComboBox_Change() Trong ComboBox phần Listfillrange minh tạo list 2 dong

Cần xin code ComboBox_Change() sao cho list thay đỏi thì nội dung thay đổi theo ví dụ  như Autofilter co dòng lại. Thanks

Minh xin them code đổi font để viết tiếng việt trong VBA luôn nhé. Thanks

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 329 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đinh Nho Toàn 15:10 - Oct 07, 2020

Chào bạn với font bạn xem chương 4 bài 8 nhé.

code bạn lấy ở đây.

https://gitiho.com/blog/unicode-tieng...

phần combobox bạn cần ứng dụng vào file sẽ chuẩn hơn

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội