ngo Huyen
ngo Huyen
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 124 lượt xem

đối với cty tm thì giá vốn và doanh thu tính như thế nào? Dt do cty tự quy

Cô cho em hỏi, đối với cty tm thì giá vốn và doanh thu tính như thế nào? Dt do cty tự quy định và thảo luận với kh. Nếu thế thì giá xuất kho và giá trên hóa đơn ghi nhận doanh thu sẽ tính thế nào
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 124 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
ngo Huyen 07:10 - Oct 11, 2020

Bán hàng (dthu): là do cty thỏa thuận  với khách hàng theo giá bán dc: 511 lấy trên giá hóa đơn bạn bán ra cho khách

Giá vốn: là giá gốc của hàng mà bạn bán ra, 632  trong thương mại là giá gốc bạn nhập kho mua hàng về (nếu có chi phí vận chuyển bốc dỡ thì phân bổ và cộng thêm vào), bạn lấy trên tập hợp giá trị hàng bán trong kỳ theo giá vốn đầu vào nhé

Vỗ tay vỗ tay
ngo Huyen 20:10 - Oct 11, 2020

Cô ơi, cho em hỏi, trên báo cáo tài chính năm, báo cáo cân đối tài khoản không thể hiện tài khoản các khoản giảm trừ doanh thu, mà trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có thể hiện, như thế kế toán làm đúng hay hạch toán sai

Vỗ tay vỗ tay
ngo Huyen 01:10 - Oct 12, 2020

cân đối tài khoản thể hiện phát sinh của tất cả các tài khoản dn có phát sinh trong kỳ, vậy nên số liệu cdtk sẽ gốm c ác tài khoản đầu kỳ, trong kỳ có dùng đến

Nếu trong kỳ có khoản giảm trừ dthu thì trên bctc cũng có, tuy nhiên với chế độ kế toán theo tt133 không có tk giảm trừ dthu (tt133 ghi ngược bút toán dthu luôn) >>> bạn nhìn trên cdtk sẽ không thấy vì nó nằm hết ở 511 rồi , bạn check lại sổ chi tiết 511 xem phải không nhé

còn nếu theo tt200 thì có tk giảm trừ dthu  và dthu riêng

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội