Chị Phượng
Chị Phượng
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 322 lượt xem

ở phần hàm sumproduct có điều kiện vì sao cột E19E22="Cam" mà không phải

cho mình hỏi, ở phần hàm sumproduct có điều kiện, vì sao cột E19:E22="Cam", mà không phải là D19:D22="Cam"

vì sao (F19:F22)*(G19:G22) mà không phải là (E19:E22)*(F19:F22)

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 322 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Chị Phượng 16:11 - Nov 09, 2020

Chào Phượng, Phượng cho mình hỏi Phượng đang học bài nào vậy.
Phượng tải cho mình xin file Excel mà bạn đang thực hành để mình xem vấn đề bạn
đang thắc mắc ở đâu được ko. Vì hiện trên video bài giảng trên thì nội dung dữ
liệu chỉ có từ cột A4 đến cột D9. Cảm ơn bạn

Vỗ tay vỗ tay
Chị Phượng 14:11 - Nov 14, 2020

Để thể hiện công thức diễn giải bên cạnh mình làm ntn ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội