NTTH
NTTH
Thảo luận 7 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 419 lượt xem

Hàm Sumproduct tại sao lại trả về 0 mà không phải là 100 vậy ạ?

Hàm Sumproduct tại sao lại trả về 0 mà không phải là 100 vậy ạ?

Thảo luận 7 câu trả lời
Lượt xem 419 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
NTTH 14:12 - Dec 31, 2020

Chào bạn bạn xem lại cách viết hàm sumproduct điều kiện và là dấu + nhé,.

Vỗ tay vỗ tay
NTTH 15:12 - Dec 31, 2020

Mình vẫn chưa hiểu dấu +  sẽ đưa vào công thức như thế nào ạ? Vì mình viết lại y như clip đã hướng dẫn, nhưng KQ trả về lại là 0