Phạm Thúy Quỳnh
Phạm Thúy Quỳnh
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 106 lượt xem

Em nhập hàm Sumproduct như dưới đây tại sao kết quả Tổng tiền trả về

Em nhập hàm Sumproduct như dưới đây tại sao kết quả Tổng tiền trả về bằng 0 ạ?


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 106 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thúy Quỳnh 09:04 - Apr 16, 2021

Chào bạn bạn xem lại phần and là dấu  * và or là dấu cộng nhé, bạn xem 8P20 trở đi nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thúy Quỳnh 09:04 - Apr 16, 2021

Không viết dạng AND(A4:A9="Lê", B4:B9="Hoa") mà bạn cứ viết trực tiếp là:

SUMPRODUCT( (A4:A9="Lê")*(B4:B9="Hoa")*(C4:C9)*(D4:D9) )

Vì dấu * tương đướng với AND rồi.

Và cách viết dùng dấu * thay cho AND sẽ chính xác hơn.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội