Nguyễn Huỳnh Ngọc Thạch
Nguyễn Huỳnh Ngọc Thạch
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 173 lượt xem

https//imgurcom/a/0IqQGji nội dung chi tiết giống file nhưng sao nhấp vào

https://imgur.com/a/0IqQGji

Em làm nội dung chi tiết giống file Thầy nhưng sao nhấp vào 1 mục bất kỳ thì các ô text xếp chồng lên nhau ? Hướng xử lý như thế nào thưa Thầy?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 173 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Huỳnh Ngọc Thạch 09:11 - Nov 27, 2020

Chào bạn bạn đẻ ý thứ tự chọn thư mục bên cột a nhé, khi kích nó di chuyển đến vị trí được chỉ định.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội