Minh Trí
Minh Trí
Thảo luận 11 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 407 lượt xem

các anh/chị Mình có một bảng hóa đơn đã sử dụng và mình muốn biết hóa

Xin chào các anh/chị. Mình có một bảng hóa đơn đã sử dụng và mình muốn biết hóa đơn đó thuộc quyển hóa đơn nào để theo dõi (có đính kèm sheet chứa những quyển hóa đơn), vậy anh chị đặt giùm công thức tìm những số hóa đơn đó thuộc quyển nào với ạ. Trân trọng.

Thảo luận 11 câu trả lời
Lượt xem 407 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Minh Trí 10:12 - Dec 25, 2020
stt QUYEN HOA DON
1 19000303181-19000311180
2 19000300180-19000303179
3 19000153272-19000153671
4 19000047162-19000047166
5 19000153173-19000153177
6 19000047150-19000047151
7 19000047152-19000047156
8 20000360001-20000360450
9 19000186288-19000186553
10 19000186174-19000186273
11 19000072795-19000072864
12 19000073083-19000073328
13 19000073329-19000073667
14 19000072716-19000072716
15 19000072930-19000073003
16 19000107068-19000107169
17 19000073007-19000073053
18 19000150172-19000150671
19 19000072668-19000072690
20 19000155672-19000156171
21 19000107046-19000107067
22 19000110120-19000110169
23 19000197310-19000197334
24 19000109701-19000109800
Vỗ tay vỗ tay
Minh Trí 10:12 - Dec 25, 2020
STT SỐ HÓA ĐƠN ĐÃ
SỬ DỤNG
TÌM
NHỮNG HÓA ĐƠN NÀY THUỘC QUYỂN NÀO
1 20000649535 20000649467-20000649566
2 20000649536 Nhờ
Anh/chị đặt cho công thức để tìm ở ô này từ số hóa đơn với bên sheet Quyển
hóa đơn?
3 20000649541  
4 20000649544  
5 20000649545  
6 20000649523  
7 20000649524  
8 20000649525  
9 20000649529  
10 20000649509  
11 20000649512  
12 20000649514  
13 20000649515  
14 20000649519  
15 20000649520  
16 20000649522  
17 20000649499  
18 20000649500  
19 20000649501  
20 20000649503  
Vỗ tay vỗ tay
Minh Trí 10:12 - Dec 25, 2020

Chào bạn bạn có thể đẩy file lên không? trên file sẽ dễ hơn là trên ảnh thế này.

Vỗ tay vỗ tay
Minh Trí 10:12 - Dec 25, 2020

Mình không thấy chỗ đính kèm file lên.

Vỗ tay vỗ tay
Minh Trí 11:12 - Dec 25, 2020

Chào bạn bạn đẩy file lên drive rồi cho ở chế độ mọi người nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Minh Trí 11:12 - Dec 25, 2020
Minh Trí 14:12 - Dec 25, 2020

Cách thực hiện như sau nhé:

Bước 1: Tách số đầu, số cuối của quyển hóa đơn ra thành 2 cột (2 cột này để ở bên trái của cột Quyển hóa đơn)

- Số đầu: Dùng hàm:

    VALUE(LEFT(<Quyển hóa đơn>,SEARCH("-",<Quyển hóa đơn>)-1))

- Số cuối: Dùng hàm

   VALUE(RIGHT(<Quyển hóa đơn>,LEN(<Quyển hóa đơn>) - SEARCH("-",<Quyển hóa đơn>))

Trong đó:

Hàm Search tìm vị trí dấu - là dấu ngăn cách giữa số đầu, số cuối trong thông tin quyển hóa đơn.

Hàm VALUE để chuyển kết quả về dạng số (hàm LEFT, RIGHT sẽ cho kết quả là dạng Text. Mà dạng text sẽ không sắp xếp được theo thứ tự tăng dần => Phải dùng dạng số)

Bước 2: Sao chép kết quả bước 1 và chuyển về dạng giá trị (chỉ còn kết quả, không còn công thức)

Chọn toàn bộ bảng > Copy > Dán đặc biệt (paste Special) > Chọn Value

Bước 3: sắp xếp bảng thông tin hóa đơn theo thứ tự tăng dần của Số đầu

Bảng gồm 3 cột: Số đầu, Số cuối, Quyển hóa đơn

Chọn Data > Sort > chọn sắp xếp theo cột Số đầu, thứ tự tăng dần

Mục đích: Để có thể dùng hàm dò tìm xem số hóa đơn ở quyển nào thì bảng cần được sắp xếp theo thứ tự tăng dần)


Bước 4: Tại Sheet Hóa đơn đã sử dụng bạn dùng công thức sau:

Ví dụ ô C4

=VLOOKUP(VALUE(B4),'Quyen hoa don'!$B$2:$D$4620,3,1)

Phương pháp tìm kiếm ở đây là gần đúng (tìm theo khoảng) => tham số cuối trong hàm VLOOKUP là số 1


Vỗ tay vỗ tay
Minh Trí 16:12 - Dec 25, 2020

Mình đã chuyển file lên rồi, anh Tuấn Ba đa nhận được chưa ạ, nếu nhận được thì xem giùm với nhá.

Vỗ tay vỗ tay
Minh Trí 17:12 - Dec 25, 2020

Chào bạn file đã được làm ở trên rồi bạn và cách thức làm đã viết ra bạn làm theo nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Minh Trí 19:12 - Dec 25, 2020

Cám ơn anh nhiều.

Vỗ tay vỗ tay
Minh Trí 08:12 - Dec 26, 2020

Chúc bạn học tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội