Nguyen Uyen
Nguyen Uyen
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 218 lượt xem

em chưa hiểu rõ về ý nghĩa cụm {12} trong hàm choose nên khó mở rộng ứng

Thưa thầy, em chưa hiểu rõ về ý nghĩa cụm {1,2} trong hàm choose nên khó mở rộng ứng dụng. Nếu em muốn lấy giá trị ở cột Bộ phận thì công thức lúc này nên là gì ạ?
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 218 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyen Uyen 07:05 - May 12, 2021

Chào bạn {1,2}  ở đây là chuyển cột từ 1 sang 2 nhé hay là cách đổi vị trí sắp xếp cột nhé

Vỗ tay vỗ tay
Nguyen Uyen 22:05 - May 12, 2021

cảm ơn thầy. em muốn hỏi thêm để có thể hiểu hơn:

Vì sao hai công thưc này đều trả về kết quả là ngày sinh ạ?

=VLOOKUP(H2,CHOOSE({1,2},$E$3:$E$12,$B$3:$C$12),2,0)

=VLOOKUP(H2,CHOOSE({1,2},$E$3:$E$12,$B$3:$D$12),2,0)

Tức hàm choose có ưu tiên gì khi các đối số Value là dạng mảng?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyen Uyen 09:05 - May 13, 2021

Chào bạn cú pháp củ bạn thì đang đúng rồi chàm choose ở đây biến một bảng có hai kết quả sắp xếp lại cột E3:E12 lên trước B3:B12, ở đây bạn đang hiểu sai cột nhận kết quả pahri là B3:B12 chứ không phải là B3:D12 chỉ lấy 1 cột kết quả thôi bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội