Nguyễn Thị Lệ Diệu
Nguyễn Thị Lệ Diệu
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 93 lượt xem

từ bài tập ở trên em dùng ng thức như này nhưng không ra kq như ạ=VLOOKUP(H2;CHOOSE({1;2};$E$3$E$12;$B$3$B$12);2;0)

thầy ơi cho e hỏi từ bài tập ở trên em dùng công thức như này nhưng không ra kq như thầy ạ

=VLOOKUP(H2;CHOOSE({1;2};$E$3:$E$12;$B$3:$B$12);2;0)


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 93 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lệ Diệu 09:04 - Apr 24, 2021

Chào bạn với phân cách công thức là ; bạn dùng \ trong hàm choose nhé, với phân cách là , bạn mới dùng ; nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội