Huỳnh Ngọc Lợi
Huỳnh Ngọc Lợi
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 78 lượt xem

Trong file thêm nhân viên mới của việc áp dụng dòng cuối chỉ nhập tay từng

Trong file thêm nhân viên mới của việc áp dụng dòng cuối chỉ nhập tay từng dòng. Vậy trong trường hợp nhập hàng loạt các mặt hàng vào tiếp theo file data đã có trước đó thì làm thế nào Thầy vì thông thường hàng về khoảng 1500 mặt hàng/tháng. Cảm ơn Thầy!

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 78 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Ngọc Lợi 09:01 - Jan 14, 2021

Khi bạn muốn đưa dữ liệu nhiều hơn 1 dòng thì bạn có thể tìm hiểu đoạn lệnh gom dữ liệu từ 1 bảng vào dòng cuối của 1 bảng khác tại chương 8 (các bài 7, 8):

- Xác định vùng cho: gồm các biến dòng đầu, dòng cuối, phạm vi khoảng cách từ dòng đầu tới dòng cuối, từ cột nào tới cột nào

- Xác định dòng cuối nơi nhận => từ đó xác định phạm vi vùng kết quả sẽ nhận vào: căn cứ vào khoảng cách của vùng cho.

=> Khi đó sẽ viết dạng SheetA.Range(...).Value = SheetB.Range(...).Value

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Ngọc Lợi 10:01 - Jan 14, 2021

Dạ, cảm ơn Giảng viên nhiều ạ !

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông