Nguyễn Văn Doanh
Nguyễn Văn Doanh
Thảo luận 7 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 351 lượt xem

cách lấy nguồn dữ liệu từ Folder trên google Driver

Thầy cho hỏi cách lấy nguồn dữ liệu từ Folder trên google Driver

Thảo luận 7 câu trả lời
Lượt xem 351 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Doanh 22:01 - Jan 17, 2021

Google Drive không phải là một file lưu dữ liệu, mà chỉ là folder - nghĩa là một khu vực chứa các file. 

Dữ liệu cần được lấy từ các file dữ liệu, ví dụ Excel, Google Sheet hay từ các bảng trong Database. 

Power BI chỉ hỗ trợ về lấy dữ liệu từ Folder trong máy tính, vì cùng 1 hệ thống máy tính (local) còn không lấy được nguồn dữ liệu trên Google Drive bạn à, vì tổ chức dữ liệu của Google Drive là dạng clound, Power BI không truy cập được và database của Google nên sẽ không lấy được. 

Bạn nên tổ chức dữ liệu, nếu file được người khác update trên Google Drive, bạn nên tải về và tổ chức 1 folder trong máy, hoặc nên dùng các kỹ thuật của Google Sheet (như hàm Import-range, Query, Select ...) để gộp về 1 sheet nhé

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Doanh 22:01 - Jan 17, 2021

Cảm ơn thầy,google driver không dc, vậy có công cụ nào khác là nên tảng cloud có thể giup cho việc lấy dữ liệu từ folder không, mình ko muốn lưu trữ dữ liệu trên máy tính

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Doanh 22:01 - Jan 17, 2021

Dùng thêm các hàm để gộp vể sheets thì thấy chưa dc tối ưu lắm cho nhu cầu của mình

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Doanh 22:01 - Jan 20, 2021

Mong dc chỉ phần này

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Doanh 22:08 - Aug 03, 2021

có lẽ thầy đã quên

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Doanh 08:08 - Aug 09, 2021

Hi Doanh, sau bạn thấy câu hỏi nào chưa được phản hồi thì bạn tạo câu hỏi mới nhé, vì đặt trong cùng thảo luận thì chỉ có Noti chứ ko có trong phần Quản lý câu hỏi nên một số câu giảng viên bị miss đó.

Folder Online thì PBI có hỗ trợ Sharepoint Folder (cũng của Microsoft) bạn tìm hiểu công cụ này xem được ko 

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Doanh 09:08 - Aug 09, 2021

được nhé Thầy , cảm ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội