Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 80 lượt xem

mình import dữ liệu từ excell vào thì gặp lỗi như vậy cách chữa như thế

Chào thầy, mình import dữ liệu từ excell vào thì gặp lỗi như vậy, cách chữa như thế nào? Thanks

Details: "Excel Workbook: The 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' provider is not registered on the local machine. The 64-bit version of the Access Database Engine 2010 Access Database Engine OLEDB provider may be required to read 'EX_ThucNhanPhieu Thang 1.xls'. To download the client software, visit the following site: https://go.microsoft.com/fwlink/?Link...."

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 80 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Hoàng Hùng 15:03 - Mar 15, 2021

Chào bạn bạn cài cái này vào nhé:

https://www.microsoft.com/en-us/downl...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội