Vũ Huyền
Vũ Huyền
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 54 lượt xem

Huệ e có đọc thông tin trên mạng đầu năm mình làm bút toán kết

Cô Huệ ơi cho e hỏi e có đọc thông tin trên mạng đầu năm mình làm bút toán kết chuyển lãi lỗ năm trước sang năm nay, trường hợp năm trước lỗ, năm nay vẫn lỗ thì có làm bút toán kết chuyển lỗ năm trước sang năm nay không ak. e đọc thông tin đầu năm vẫn làm bút toán kết chuyển nhưng khi làm quyết toán thuế TNDN thì năm nay có lãi mới được chuyển lỗ năm trước sang ak

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 54 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Huyền 08:03 - Mar 18, 2021

bút toán kc trên sổ sách đó là kc 4212 với 4211 thôi bạn, để chuyển số lợi nhậu năm trc sang năm nay cho đúng cấu trúc, năm nào cũng kc để nó đảo số đó cho mình về lợi nhuận năm nay. Còn kết chuyển lỗ là mình kc trong qt tncn bạn nhé, dc kc tối đa là 5 năm lỗ đó

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội