Thao Hoang
Thao Hoang
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 267 lượt xem

có thể xin file gốc dữ liệu 8 files của bài dự án cuối khóa

Em chào thầy ạ, thầy có thể cho em xin file gốc dữ liệu 8 files của bài dự án cuối khóa "Maven Market" mà thầy chưa xử lý tách thành 8 file có được ko ạ

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 267 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Thao Hoang 16:03 - Mar 21, 2021

Dữ liệu gốc là phần File tài nguyên này đó bạn, dữ liệu của nó chỉ là 8 file excel dạng cvs được xuất ra từ phần mềm hệ thống đó bạn

Vỗ tay vỗ tay
Thao Hoang 07:03 - Mar 22, 2021

Dạ em cảm ơn nhiều ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội