DƯƠNG BÁ VƯƠNG
DƯƠNG BÁ VƯƠNG
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 171 lượt xem

hàm tính lũy kế tuần nhé xem traning thêm các hàm khoá power bi này ít

Ad cho hỏi 

hàm tính lũy kế tuần nhé

ad xem traning thêm các hàm 

khoá power bi này ít hàm quá

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 171 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
DƯƠNG BÁ VƯƠNG 00:04 - Apr 05, 2021

Trong Power BI không có hàm Lũy kế tuần bạn à, chỉ có Lũy kế Năm/Tháng chính là DatesYTD, DatesMTD như mình đã trình bày ở đây:

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội