An
An
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 233 lượt xem

Mình thử tạo relationship Return và Sales qua Product key nhưng BI không cho phép

Mình thử tạo relationship Return và Sales qua Product key, nhưng BI không cho phép, do cả Return và Sales đều dùng Product Key để tạo relationship với Product. Thầy có thể nói rõ hơn phần này không?


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 233 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
An 23:05 - May 10, 2021

Kiểu nó sẽ bị vòng lặp đó bạn, bạn chỉ cần tạo relationship giữa Sale và Return xuống Product là được rồi, nguyên tắc là Data Table tạo relationship xuống Lookup Table mà. 

Bạn tạo trực tiếp vẫn được, nhưng ví dụ Product Key là 312 xuất hiện nhiều lần trong cả Sale và Return, thì chả biết tham chiếu như thế nào. Mình dạy off hay lấy ví dụ về mối quan hệ mẹ con. 

- Many To One: Nhiều con có cùng 1 mẹ. 

- One To Many: 1 mẹ có nhiều con.

- Many To Many: Có nhiều người là Mẹ, nhiều người là Con - không có thêm không tin gì ko thể khớp Mẹ nào với Con nào. 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội