An
An
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 81 lượt xem

Mình có câu về date/PY comparison Mình có Sales database từ 1/1/2020 đến

Mình có câu hỏi về date/PY comparison. Mình có Sales database từ 1/1/2020 đến 4/30/2021, và muốn build multi-row card với 2021 Actual sales (1/1/2021 to 4/30/2021) và growth vs LY (2021 sales/2020 sales from 1/1/2020 to 4/30/2020) ==> Làm sao để có sales 2020 chỉ đến 30/4. Mình có lập measure SalesLY = Calculate(SUM(Sales), dateadd(OrderDate, -1, year). Một measure khác là RptDate = max(OrderDate) ==> muốn nó cho ra kết quả là 30/4/2021.

Công thức cho YTD sales 2020 = calculate(SalesLY, month(OrderDate)<=month(RptDate)) ==> ý đinh tính sales năm 2020 cho tháng 4 về trước. Nhưng BI thông báo lỗi "A function 'CALCULATE' has been used in a True/False expression that is used as a table filter expression. This is not allowed.". Nếu mình thay thế Month(RptDate) bằng số 4 thì được, nhưng thế thì tháng nào cũng phải update công thức. Có cách nào làm công thức tự động không thầy?

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 81 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
An 18:05 - May 13, 2021

À, có DAX Sameperiodlastyear luôn đó bạn - bạn sử dụng DAX đó nha.

Hoặc bạn sử dụng Quick Measure, có Year Over Year Change luôn đó 


Vỗ tay vỗ tay
An 17:05 - May 15, 2021

Dùng DAX này vẫn không được thầy ạ, vì DAX vẫn based trên TRANX date của năm nay.

Khi mình chọn sales 2021, mình không chọn tháng mà để toàn bộ năm 2021 - nó sẽ tự động cập nhật YTD sales khi data cập nhật. Trường Date của file calendar thì gồm ngày từ 1/1/2020-12/31/2021 - do vậy khi slicer là 2021, calendar date sẽ toàn bộ 2021,  nên khi chạy dateadd(tranxdate, -1,year), nó sẽ tự động là toàn bộ 2020 ==> PY sales sẽ là toàn bộ 2020.

Chỉ có trường date của TranxDate là chỉ đến 4/30/2021. Nhưng sau khi được link với Date trong file Calendar, tất cả các hàm date cho TransDate đều không ổn - lỗi như dưới đây (Date hierarchy cũng không còn ở đây nữa); nên mình vẫn không biết làm thế nào để YTD vs PY tự động cập nhật. Có cách nào khác không thầy?


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội