Diêm Thị Thủy
Diêm Thị Thủy
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 71 lượt xem

nếu muốn lập ng thức Nếu CBCNV có đủ time làm việc từ 0 nhỏ hơn 6

Cho mình hỏi chút nếu muốn lập công thức : Nếu CBCNV có đủ time làm việc từ 0- nhỏ hơn 6 tháng thì *0% còn Nếu CBCNV = 12 tháng trở lên *10% - Mình đã có thời gian chuẩn  Vấy mình dugnf coogn thức nào ạ? Mình cảm ơn


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 71 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Diêm Thị Thủy 11:05 - May 25, 2021

mình xin đính chính laijcaau hỏi ạ

CBCNV chưa đủ 6 tháng *0%

CBCNV đủ 6 tháng trở lên *10%

Bạn hướng dẫn giúp mình nhé

Vỗ tay vỗ tay
Diêm Thị Thủy 11:05 - May 25, 2021

Chào bạn bạn dùng hàm if để kiểm và đưa ra điều kiện nhé là

=if(thang <6, thang *0%, tháng *10%)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội