Đoàn Hà
Đoàn Hà
Thảo luận 14 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 250 lượt xem

Cảm ơn Gitiho và đã update “Chữa bài tập” chương 2 cho học viên Bài

Cảm ơn Gitiho và Thầy
đã update “Chữa bài tập” chương 2 cho học viên. Bài chữa rất chi tiết và hữu
ích ạhhhh

Thảo luận 14 câu trả lời
Lượt xem 250 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hà 17:07 - Jul 05, 2021

Gitiho ơi, hình như Microssoft 2010 không có flash fill nhỉ ? Mình vào File / Options / Advande / Editing Options mà không tìm thấy Flash fill để enable :((((

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hà 17:07 - Jul 05, 2021

chào bạn từ phiên bản 2013 trở lên mới có flash fill nhé, bạn đang muốn tách họ tên đúng không?

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hà 08:07 - Jul 06, 2021

Dạ vâng đúng ạh. Trong bài 13 của chương 2 (chữa btap) e thấy Thầy gthieu flash fill nên e hỏi ạh.

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hà 09:07 - Jul 06, 2021

Chào bạn bạn có thể sử dụng Function như sau

Function TachHo(S As String, Kytu As String, Optional kieutach As Integer = 0) As String
    Dim Arr As Variant
    S = Application.WorksheetFunction.Trim(S)
    Arr = Split(S, Kytu)
    If (kieutach = 0) Then
        TachHo = Arr(0)
    ElseIf (kieutach = 1) Then
       TachHo = Trim(Mid(S, Len(Arr(0)) + 1, Len(S) - Len(Arr(0)) - Len(Arr(UBound(Arr)))))
    ElseIf (kieutach = 2) Then
        TachHo = Arr(UBound(Arr))
    End If
End Function
Ví dụ ô A1 có tên là Nguyễn Xuân Trường
thì code tách họ tên với tên như sau
Với Họ: =TachHo(A1, " ")
Với Tên đệm: = TachHo(A1," ",1)
Với Tách tên: =TachHo(A1," ",2)
Phần này bạn muốn hiểu sâu có thể tham dự khoá học sau của gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hà 09:07 - Jul 06, 2021

Dạ vâng em cảm ơn Thầy ạh. Khi nào học xong khoá VBA01 em sẽ học tiếp VBA02

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hà 09:07 - Jul 28, 2021

Sao nó cứ chạy luôn dòng Tổng Cộng theo mục sắp xếp luôn Thầy ơi.

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hà 09:07 - Jul 28, 2021

Chào bạn bạn có thể mô tả rõ hơn phần bạn muốn hỏi không?

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hà 10:07 - Jul 28, 2021

Nó bị lỗi trộn luôn dòng Tổng Cộng lên giữa theo thứ tự Tên NV. Em chỉnh lại được rùi ah. Em cảm ơn.

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hà 10:07 - Jul 28, 2021

Chúc bạn học tốt

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hà 16:09 - Sep 30, 2021

Chào thầy ạ,

Code của em như bên dưới nhưng em thây sort không đúng theo tên (cột tên là cột C) ạ

Dim dongcuoi As Long

dongcuoi = Sheets("Sheet2").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row

    ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet2").Sort.SortFields.Add Key:=Range("C2:C" & dongcuoi) _

        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal

    With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet2").Sort

        .SetRange Range("A1:J62")

        .Header = xlYes

        .MatchCase = False

        .Orientation = xlTopToBottom

        .SortMethod = xlPinYin

        .Apply

    End With

End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hà 16:09 - Sep 30, 2021

Trong File của em có các bạn tên bắt đầu bằng chữ A & B nữa nhưng không chạy a

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hà 16:09 - Sep 30, 2021

Chào bạn bạn thử lọc bằng sort xem kết quả ra thế nào? nếu đúng thì chạy bằng code sẽ chính xác bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hà 16:09 - Sep 30, 2021

Em vừa check lai custom sort của em đang theo level sort nên em delete hết level thì chạy code ok a

Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Hà 16:09 - Sep 30, 2021
Chúc bạn học tốt cùng gitiho
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội