Cách hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt trên tài khoản 3332

Nội dung được viết bởi Trần Linh Chi

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu trên các hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, mang tính chất xa xỉ. Đây cũng là một loại thuế quan trọng mà kế toán viên cần lưu ý hạch toán trong nghiệp vụ mua hoặc bán. Trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu về cách hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt trên tài khoản 3332 theo quy định của Thông tư 200 nhé!

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Tìm hiểu thêm trong bài viết này: Những quy định chung về thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt được hạch toán vào tài khoản nào?

Thuế tiêu thụ đặc biệt hiện nay được hạch toán và định khoản theo bộ tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp. Tài khoản chi tiết được sử dụng để hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt là tài khoản 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt. Dưới đây là hướng dẫn về những bút toán hạch toán cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt theo Thông tư 200

thue-tieu-thu-dac-biet

Cách hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt theo Thông tư 200

Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, đồng thời chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được phản ánh sẽ là cả thuế tiêu thụ đặc biệt tính trong giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng. Ghi:

 • Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)
 • Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá bán có thuế tiêu thụ đặc biệt, không có thuế giá trị gia tăng)
 • Có TK 512 - Doanh thu nội bộ (giá bán có thuế tiêu thụ đặc biệt và không có thuế giá trị gia tăng)
 • Có TK 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311)

Xem thêm: Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Khi cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, đồng thời chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ sẽ bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng (tổng giá thanh toán). Ghi:

 • Nợ các tài khoản 111, 112, 131,…
 • Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ

Xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, ghi:

 • Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Nợ  512 - Doanh thu bán hàng nội bộ
 • Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt

Xem thêm: Khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu

Đối với hàng hóa nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, căn cứ vào hóa đơn mua hàng nhập khẩu và thông báo nộp thuế của cơ quan có thẩm quyền, kế toán viên xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt cần nộp của hàng hóa nhập khẩu đó. Ghi:

 • Nợ các TK 152, 156, 211, 611,…
 • Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp hàng hóa tạm nhập - tái xuất không thuộc quyền sở hữu của đơn vị

Khi nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, ghi:

 • Nợ TK 138 – Phải thu khác
 • Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt

Hạch toán hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất hàng hóa

 • Nợ TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Có TK 632 – Giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán)
 • Có các TK 152, 153, 156 (nếu xuất hàng trả lại)

Thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất tài sản cố định

 • Nợ TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Có TK 211 – Tài sản cố định hữu hình (nếu xuất trả lại Tài sản cố định)
 • Có TK 811 – Chi phí khác (nếu bán Tài sản cố định)

Thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu nhưng hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của đơn vị, khi được hoàn tái xuất

 • Nợ TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Có TK 138 - Phải thu khác
thue-tieu-thu-dac-biet

Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp nhập khẩu ủy thác

Trường hợp này áp dụng với bên giao ủy thác. Khi nhận được thông báo về việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt từ bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác cần ghi nhận số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp như sau:

 • Nợ các TK 152, 156, 211, 611,…
 • Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Khi nhận được chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi nhận giảm nghĩa vụ với ngân sách nhà nước về thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:

 • Nợ TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Có các TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác)
 • Có TK 3388 – Phải trả khác (nếu chưa thanh toán ngay tiền thuế tiêu thụ đặc biệt cho bên nhận ủy thác)
 • Có TK 138 – Phải thu khác (ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để nộp thuế tiêu thụ đặc biệt)

Bên nhận ủy thác không phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo như  bên giao ủy thác mà chỉ ghi nhận số tiền đã nộp thuế hộ bên giao ủy thác thì ghi nhận như sau:

 • Nợ TK 138 – Phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)
 • Nợ TK 3388 – Phải trả khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)
 • Có các TK 111, 112

Hạch toán nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt vào ngân sách nhà nước

 • Nợ TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Có các TK 111, 112

Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp được giảm, được hoàn thuế

Sau khi nhận thông báo của cơ quan có thẩm quyền về việc được giảm, được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu bán hàng hóa, tài sản cố định, cung cấp dịch vụ, kế toán ghi nhận như sau:

 • Nợ TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Có TK 711 - Thu nhập khác

Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ để tiêu dùng nội bộ, cho, biết, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền

Ghi nhận như sau:

 • Nợ các TK 641, 642
 • Có các TK 154, 155
 • Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt

Tổng kết

Trên đây là cách hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt trên tài khoản 3332 trong các trường hợp khác nhau theo Thông tư 200 của Bộ tài chính. Để trở thành một Kế toán viên về Thuế chuyên nghiệp, bạn cần hiểu biết về nhiều loại thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp…..và thành thạo trong thực hành các nghiệp vụ kế toán. Tất cả những điều này bạn hoàn toàn có thể có được sau 8 giờ học với khóa chuyên gia trong khóa “Kế toán Thuế thực hành toàn tập từ cơ bản đến nâng cao

Chúc bạn học tốt!

 

Hiện gói hội viên đang được ưu đãi giảm 200K. Chỉ với 182K/ tháng - Học hơn 500 khóa bất kỳ tại Gitiho! Nhấn vào banner bên dưới để tìm hiểu thêm!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông