Cách lập sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133 trong Excel

Trần Linh Chi05/04/2023

Sổ tiền gửi ngân hàng là một trong những mẫu sổ thường xuyên được sử dụng trong kế toán. Vậy số tiền gửi ngân hàng là gì, và làm thế nào để lập sổ tiền gửi ngân hàng theo chuẩn Thông tư 133 trong Excel một cách chi tiết và chính xác nhất? Hãy theo dõi bài viết này cùng với Gitiho nhé!

Tuyệt đỉnh Kế toán Online - Ai cũng có thể trở thành kế toán tổng hợp trong 14 giờ 

Những kiến thức cơ bản về sổ tiền gửi ngân hàng

Tiền gửi ngân hàng trong kế toán là gì?

Tiền gửi ngân hàng (Cash in bank) là tiền mà doanh nghiệp gửi tại các ngân hàng, Kho bạc nhà nước hoặc các công ty tài chính. Tiền gửi ngân hàng có thể là tiền Việt Nam Đồng, các đồng ngoại tệ, vàng bạc, đá quý....

Tiền gửi ngân hàng được phản ánh vào Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng. Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng có ba tài khoản cấp 2

 • Tài khoản 1121 - Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng Đồng Việt Nam
 • Tài khoản 1122 - Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng ngoại tệ các loại đã qui đổi ra Đồng Việt Nam.
 • Tài khoản 1123 - Vàng tiền tệ: Phản ánh tình hình biến động và giá trị vàng tiền tệ của doanh nghiệp đang gửi tại Ngân hàng tại thời điểm báo cáo.

Sổ tiền gửi ngân hàng

 • Mục đích: Sổ tiền gửi ngân hàng là mẫu sổ được kế toán sử dụng để theo dõi tiền (VNĐ) của đơn vị tại các ngân hàng. Mỗi khoản tiền gửi ở những ngân hàng khác nhau sẽ được lập một số tiền gửi ngân hàng khác nhau. 
 • Căn cứ và phương pháp ghi sổ: Căn cứ để ghi Sổ tiền gửi ngân hàng là Giấy báo Nợ, Giấy báo Có, Sổ phụ của ngân hàng.
  • Đầu kỳ: Ghi số dư của kỳ trước
  • Hàng ngày: Lần lượt ghi số liệu, dữ liệu phù hợp vào các cột
  • Cuối tháng: Tính tổng cộng số tiền đã gửi hoặc đã rút tại ngân hàng, sau đó tính số dư tiền còn gửi tại ngân hàng để chuyển sang tháng sau. Đối chiếu số dư của khoản tiền gửi tại ngân hàng và số dư trên sổ tiền gửi ngân hàng để đảm bảo khớp nhau, chính xác.

Xem thêm: Hướng dẫn cách thanh lý tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp

Cách lập sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133

Mẫu số tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133

Dưới đây là mẫu số tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133:

Cách lập sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133 trong Excel

Khi lập sổ tiền gửi ngân hàng theo đúng mẫu sổ tiền gửi ngân hàng Thông tư 133 như trên, cần đảm bảo đầy đủ những nội dung sau trong sổ:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị lập sổ tiền gửi ngân hàng này
 • Mẫu chứng từ: Để tạo ô mẫu chứng từ, vào thẻ Insert > Textbox. Sử dụng Textbox để tạo ô mẫu chứng từ vì textbox dễ dàng di chuyển, không bị ảnh hưởng khi thay đổi độ rộng của cột. Ở mục này, ghi rõ các thông tin cần thiết của mẫu chứng từ như mẫu số bao nhiêu, ban hành theo thông tư bao nhiêu...
 • Tên sổ: SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (Viết in hoa có dấu toàn bộ)
 • Nơi mở tài khoản giao dịch: Ghi thông tin về nơi mở tài khoản để gửi tiền như tên ngân hàng, chi nhánh,…..
 • Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: Ghi rõ số hiệu tài khoản đơn vị sử dụng tại ngân hàng đó
 • Lập bảng có các cột như sau:
  • Cột A: Ghi rõ ngày, tháng ghi sổ tài khoản tiền gửi
  • Cột B, C: Ghi rõ số hiệu và ngày, tháng của Giấy báo Nợ, Giấy báo Có
  • Cột D: Diễn giải, ghi ngắn gọn nội dung của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của Giấy báo Nợ, Giấy báo Có
  • Cột E: Tài khoản đối ứng với tài khoản 112, ghi chi tiết cho từng nghiệp vụ
  • Cột 1: Ghi số tiền gửi vào quỹ
  • Cột 2: Ghi số tiền rút ra từ quỹ
  • Cột 3: Ghi số tiền tồn trong quỹ cuối ngày
  • Cột F: Ghi chú những điều cần lưu ý
 • Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ tiền gửi ngân hàng
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ tiền gửi ngân hàng
 • Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm ký sổ của các bên liên quan 
 • Họ và tên, chữ ký của người lập sổ tiền gửi ngân hàng, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

Lưu ý khi lập sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133 trong Excel

Để lập sổ và sử dụng sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133 trong Excel chính xác và hiệu quả nhất, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Khi hết trang, các bạn cần cộng số lũy kế của trang để chuyển sang trang sau.
 • Ở đầu trang, cần ghi cộng số trang trước chuyển sang.

Xem thêmHướng dẫn chi tiết cách hạch toán tài khoản 341 theo Thông tư 133

Tổng kết

Như vậy, trong bài viết trên, Gitiho đã cùng bạn tìm hiểu về sổ tiền gửi ngân hàng - một trong những loại sổ kế toán thường xuyên được sử dụng. Bên cạnh đó, Gitiho đã hướng dẫn bạn cách tạo lập sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133 trong Excel chi tiết và chính xác. Bạn có thể tải mẫu số tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133 ở cuối bài nhé!

Khóa học liên quan

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông