Power BI

G-LEARNING

May 31 2019

Nội dung chính1 Tác dụng của hàm2 Cấu trúc của hàm3 Tham số sử dụng4 Kết quả trả về5 Ví dụ6 Tham khảo Trong bài viết này Gitiho sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm COUNTA (DAX) trong Power BI. Hàm này thuộc nhóm hàm tổng hợp, thường dùng khi bạn muốn thực hiện các phép tính toán, thống kê. Tác dụng của hàm Hàm COUNTA đếm số ô chứa giá trị không rỗng trong 1 cột. Các giá trị không rỗng có thể thuộc kiểu: Kiểu số (Numbers) Kiểu ngày tháng (Dates) Kiểu chữ, kí tự (Strings

Tác giả được quan tâm

2,268
396,138
11
280
305,174
5
254
134,453
0
262
125,003
1

Chủ đề

G-LEARNING

May 31 2019

Nội dung chính1 Tác dụng của hàm2 Cấu trúc của hàm3 Tham số sử dụng4 Kết quả trả về5 Ví dụ6 Tham khảo Trong bài viết này Gitiho sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm ADDCOLUMNS trong Power BI. Hàm này thuộc nhóm hàm tổng hợp, thường dùng khi bạn muốn thực hiện các phép tính toán, thống kê Tác dụng của hàm Thêm calculated columns vào 1 bảng Cấu trúc của hàm Hàm có cấu trúc như sau: ADDCOLUMNS ( <bảng>, <tên cột>, <biểu thức expression>, … ) Tham số sử dụng Số

@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội